Spreekuur De Tweestroom

De spreekuren zijn volgens afspraak

Dagelijks is er een ochtend- en middagspreekuur. Voor een consult reserveren wij 15 minuten, waarin één hulpvraag behandeld wordt.

Als u meer tijd nodig denkt te hebben (bij meerdere vragen of klachten) óf als u met meerdere personen komt, vragen we u dit aan te geven bij de assistente.

De assistente zal u, bij het maken van een afspraak, vragen naar de reden ervan. Op deze manier kan zij inschatten of iets met spoed gezien moet worden, of dat het eventueel later kan, zodat iedereen die om medische redenen dezelfde dag nog gezien moet worden, ook daadwerkelijk gezien wordt.

Wilt u alstublieft op tijd komen voor uw afspraak? Wanneer u te laat komt, kunnen we u verzoeken een nieuwe afspraak te maken.
Kunt u de assistente a.u.b. tijdig doorgeven, wanneer een afspraak niet door kan gaan?

Aanwezigheid huisartsen

Maandag

Ochtend: Conny Hopman
Middag: Marius Leest

Dinsdag

Conny Hopman

Woensdag

Marius Leest

Donderdag

Conny Hopman

Vrijdag

Marius Leest

Praktijktijden

Bellen voor een
afspraak

08:00 – 10:00 uur

10:30 – 11:30 uur

Bellen voor een huisbezoek

08:00 – 10:00 uur

Overleg assistentes en huisartsen

10:00 – 10:30 uur

Contact met assistente

10:00 – 13:00 uur

13:30 – 15:00 uur

Opvragen van uitslagen

11:00 – 13:00 uur

Overleg huisartsen/lunchpauze

13:00 – 13:30 uur

Tussen 15.00 en 17.00 uur is de praktijk telefonisch alleen bereikbaar voor zaken die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag.  

Afzeggen van uw afspraak

bel s.v.p. tijdig af bij verhindering (u kunt dit ook inspreken via keuze 5 van het keuzemenu)

Huisbezoek

Tussen 8.00 en 10.00 uur kunt u bellen voor het aanvragen van een visite. De visites vinden meestal plaats aan het einde van de ochtend of in de loop van de middag. 

Omdat er bij ons in de praktijk betere onderzoek – en behandelmogelijkheden zijn, is het zo lang dat conditioneel gezien mogelijk is, beter om naar de praktijk te komen.

Telefonisch spreekuur

Wij werken met een terugbelspreekuur. U kunt aan de assistente doorgeven indien u teruggebeld wilt worden door een van de huisartsen voor een telefonisch consult. 

De assistente zal u vragen naar de reden van het telefoongesprek, zodat de huisarts u voorbereid te woord kan staan. Een tijdsinschatting kunnen de assistentes echter niet geven. 

Meestal wordt u teruggebeld tussen 11.00-13.00 uur of na 15.30 uur.

EHBO

Voor eerste hulp (ongevallen, open wonden, kneuzingen, verbrandingen enz.) kunt u altijd direct terecht. Als u van tevoren belt of laat bellen, kan de assistente rekening houden met uw komst.

Chirurgische ingrepen

De huisartsen voeren kleine chirurgische ingrepen uit, zoals het weghalen van moedervlekken, (vet)bultjes of talgkliercysten, nadat we deze eerst op het spreekuur hebben beoordeeld.

Tevens plaatsen wij (anticonceptie)spiraaltjes.
Deze ingreepjes vinden plaats op een speciaal spreekuur, dit is dagelijks ingeroosterd om 13:30 uur. Hiervoor reserveren we extra tijd. Doordat dit spreekuur maar een keer per dag plaatsvindt, kan het best zijn dat u niet direct aan de beurt bent.

Bezoek in het ziekenhuis

Gezien de afstanden tot de ziekenhuizen is het niet mogelijk om patiënten daar te bezoeken. Bent u langere tijd opgenomen geweest en stelt u na afloop een contact met uw huisarts op prijs, neem dan contact op met de assistente.