Actueel

Huisartsenprotest van 27 juni 2022 t/m 1 juli 2022

HELP, DE HUISARTS VERZUIPT!

 

Aan de inwoners van Dreumel en omstreken,

 

Het zal u niet ontgaan zijn dat er onrust heerst in huisartsenland. Ook de huisartsen in Dreumel maken zich ernstige zorgen over het voortbestaan van de huisartsenzorg. Wij willen voorkomen dat de plattelandsdokter verdwijnt. Kleinschalige huisartsenpraktijken worden steeds vaker overgenomen door commerciële instanties die draaien op wisselende ZZP-huisartsen. Dit gebeurt al in Druten en in regio’s om ons heen.

 

Vrijdag 1 juli wordt er landelijk geprotesteerd door de huisartsen. Ook vanuit Dreumel gaan wij naar het Malieveld in Den Haag om onze stem te laten horen. De praktijken zijn die middag alleen voor spoed geopend.

 

Waarom protesteren?

 

Wij willen graag goede zorg bieden aan u en aan de rest van onze 5000 patiënten.  Wij willen de mensen kunnen bijstaan en voorzien van de juiste medische zorg vanaf hun geboorte tot aan hun dood. De afgelopen jaren komen er echter steeds meer andere, vaak bureaucratische taken op ons bord. Wij willen voldoende tijd voor de patiënt. Wij willen onze patiënten onze volledige aandacht kunnen geven, op het moment dat zij dit nodig hebben. Wij vinden dat onze patiënten recht hebben op een uitgerust en geconcentreerd team.

 

Wat is de reden dat de huisarts verzuipt?

 

Vanuit de ziekenhuizen worden taken naar de huisarts overgeheveld, de huisartsen leveren immers goedkopere zorg. Denk aan wondcontroles, jaarlijkse bloedonderzoeken en chronische zorg. Patiënten met diverse chronische ziekten (denk aan suikerziekte, nierziekten, hart- en vaatziekten etc.) bleven voorheen vaak onder controle van de specialist in het ziekenhuis. Nu moeten zij zoveel mogelijk overgenomen worden door de huisarts.

 

Ook komt het regelmatig voor dat het ziekenhuis een opnamestop heeft, waardoor wij patiënten niet kunnen verwijzen naar de eerste hulp. Wij moeten dan op zoek naar een ander ziekenhuis dat wel zorg kan bieden aan onze patiënt. Dit kost ons veel tijd.

 

Verder loopt de wachttijd voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) op naar meer dan zes tot wel twaalf maanden. Dat betekent dat bijvoorbeeld ernstig depressieve mensen niet de specialistische zorg krijgen die ze wel nodig hebben. Ditzelfde geldt voor de jeugdzorg. Al die tijd dat de patiënt op de wachtlijst staat, blijft de huisarts verantwoordelijk voor zorg die hij/zij niet kan leveren.

 

Kwetsbare mensen wonen steeds langer thuis, verzorgingshuizen zijn immers wegbezuinigd. De crisiszorg die hierdoor veelvuldig ontstaat vraagt veel tijd en is bijzonder intensief. We werken nauw samen met de wijkverpleging, echter ook zij worden overbelast. De thuiszorg in West Maas en Waal kan de zorg die voor deze kwetsbare ouderen nodig is, niet lang meer bieden. Ook zij hebben te maken met personeelstekort en bezuinigingen vanuit de overheid. Dat betekent dat we soms vier uur op een dag aan het bellen zijn om voor iemand een spoedplek in het verpleeghuis te regelen. De ziekenhuizen kunnen deze patiënten ook niet opnemen, omdat kwetsbare mensen dan een ‘duur’ bed in beslag houden.

 

Vanuit overheidsinstanties krijgen wij oneigenlijke vragen, zoals het doen van keuringen bij onze patiënten. Uw huisarts is echter niet onafhankelijk, wij mogen geen verklaringen afgeven.

 

Ook zijn wij 30-40% van onze tijd kwijt aan administratie, waarvan ongeveer de helft aan onzinnige administratie. Denk aan het aanleveren van indicatoren aan de zorgverzekeraar, verwijzingen, machtigingen en uitvoeringsverzoeken.

 

Deze oneigenlijke taken zorgen ervoor dat ook de huisartsen in Dreumel minder normale huisartsenzorg kunnen bieden aan onze ruim 5000 patiënten. Dit geeft langere wachttijden voor het huisartsenspreekuur, soms onbegrip bij de patiënten en zeker wederzijdse frustratie.  U begrijpt vast dat bovenstaande ervoor zorgt dat steeds minder huisartsen zich als huisarts willen vestigen.

 

Door de druk op de praktijken werken ook onze assistentes onder hoge druk. Daarbij is er landelijk een groot tekort aan doktersassistentes. We vragen u daarom om extra geduld, vertrouwen en respect naar onze assistentes. Met uw medewerking kunnen zij u en uw medepatiënten beter van dienst zijn.

 

Uw huisarts heeft na zijn/haar studie heel bewust gekozen voor de huisartsenzorg. Wij werken met ons hele team graag in Dreumel. Ons hart ligt in de huisartsenzorg. Ons werk willen wij graag met elkaar blijven doen. Vandaar dat wij onze stem willen laten horen, voor u, voor ons team, met elkaar.

 

Mede namens ons hele huisartsenteam,

 

Marius Leest

 

Conny Hopman

 

Joske Huisman

 

Trudy Loman

Bloed prikken

Vanaf heden (1 November 2021) is het alleen nog maar mogelijk om bloed te prikken op afspraak.

Er zijn weer diverse prikposten geopend waaronder:

Zorgplein in Beneden-Leeuwen, Den Hoender in Dreumel en in het Ziekenhuis Rivierenland Tiel.

Voor het maken van een afspraak gaat u naar

www.ziekenhuisrivierenland.nl/prikpoli

Nieuw telefoonnummer Huisartsenpost Tiel 

Per heden (1-3-2022) is het telefoonnummer van de Huisartsenpost Tiel gewijzigd in:

085-5801100

Stagiaire 

Van 25 oktober 2021 tot en met 25 oktober 2022 zal Bianca van Oort haar doktersassistentenstage lopen in beide praktijken.

Vertrek Judith Gerrits 

Judith Gerrits van Huisartsenpraktijk Loman & Gerrits zal per 1 augustus 2021 als huisarts stoppen in Dreumel. Zij zal zich als huisarts verder gaan ontwikkelen in het geven van opleidingen aan andere huisartsen en gaat zich richten op leefstijl in achterstandswijken.

Om de continuïteit van de huisartsenzorg te kunnen waarborgen, zal Joske Huisman als opvolger in de huisartsenpraktijk starten per half augustus 2021. De praktijk zal voorlopig verder gaan onder de naam huisartsenpraktijk Loman.

NHG accreditatie 

Vanaf 3 juni 2020 zijn beide huisartsenpraktijken NHG geaccrediteerd.

Corona

Door het Corona Virus zijn wij genoodzaakt om anders te werken. Vanaf nu wordt u altijd verzocht om, voordat u naar de praktijk komt voor een afspraak, de temperatuur op te meten.

Komt u alstublieft NIET naar de praktijk als u een van de volgende symptomen heeft en overleg dan ALTIJD eerst telefonisch met de assistente:

Benauwdheid

Verkoudheid of snotterig

Hoesten

Keelpijn

Diarree

Temperatuur hoger dan 38˚C

Voor actuele informatie over het Corona virus verwijzen wij u naar: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19 

Wilt u getest worden? Dan kunt u contact opnemen met de GGD voor een afspraak op telefoonnummer 0800-1202

Wandelcafé

Een keer per week in uw dorp een uur wandelen en gezamenlijk een kopje koffie of theedrinken, dat is het Wandelcafé!

Het is voor iedereen die het leuk vindt om samen met andere mensen te wandelen. Het is gratis, u hoeft geen lid te worden en u sluit aan wanneer het u past.

Meelopen is wel op eigen risico.

Wanneer: Iedere vrijdag morgen

Hoe laat: 9.30 – 10.30 uur

Waar: Ons Plekske bij De Paulus