Praktijkondersteuning POH-GGZ

Algemene informatie

POH-GGZ staat voor Praktijkondersteuner Huisarts Geestelijke Gezondheidszorg. Onze POH-GGZ heeft een opleiding gedaan om de huisarts te ondersteunen bij het verlenen van zorg aan patiënten met psychische en psychosociale klachten.

Samen met u kijkt hij/zij naar de mogelijke oorzaken van problemen die u ervaart en mogelijke oplossingen. Indien nodig wordt u verwezen.

In onze praktijk zijn twee POH-GGZ werkzaam:

Donderdag Karin

Vrijdag Joice

Mogelijke klachten waarvoor u bij de POH-GGZ terecht kunt:

Spanningen

Stress/burn-out

Somberheid

Angstklachten

Rouwverwerking

Werkproblemen

Relatieproblemen

Afspraak maken

Als u naar de POH-GGZ wordt doorverwezen, maakt de assistente van uw huisarts de eerste afspraak. Vervolgafspraken maakt u in overleg met de POH-GGZ

Wegblijftarief

Met ingang van 1 november 2017 hanteren wij bij onze POH-GGZ  een wegblijftarief voor patiënten die een tweede keer of vaker niet bij hun afspraak met onze POH-GGZ zijn verschenen.

De reden hiervoor is, dat het aantal patiënten dat zonder afmelden niet op een afspraak verschijnt, sterk is toegenomen. Dit betekent dat er op dat moment ook geen plaats is voor andere patiënten, hetgeen erg vervelend is.

Bij verhindering dient u zich 24 uur van tevoren af te melden. Anders zijn wij genoodzaakt de gereserveerde tijd in rekening te brengen. Het wegblijftarief van onze POH-GGZ bedraagt €30,00. Dit dient u zelf te betalen, uw ziektekostenverzekeraar zal dit niet vergoeden.