Klachtenregeling

Ondanks onze inspanningen kan het zijn dat u niet tevreden bent met de behandeling of met de praktijkvoering. Wij zouden dat graag van u vernemen, zodat wij daarover met u van gedachten kunnen wisselen om tot een oplossing te komen.

Wij hebben de klachtenregeling gezamenlijk ingevoerd. Indien u klachten of opmerkingen heeft over de praktijk of over de medewerkers, nodigen wij u uit dit bij ons te melden.

Hierdoor kunnen soms misverstanden uit de weg geruimd worden of problemen worden opgelost. Ook draagt u bij aan een betere praktijkvoering en/of behandeling.

Desgewenst kun u hiervoor gebruik maken van het klachtenformulier. Deze kunt u downloaden of bij de praktijk ophalen.

De praktijk is aangesloten bij de SKGE