Assistente

Bij de assistentes Gerrie, Bianca, Debby, Marja en Colinda 

kunt u met veel praktische vragen terecht. 

Afspraken maken

Eenvoudige medische adviezen

Vragen over uitslagen, verwijskaarten,
machtiging en medicijnen

Wonden verbinden

Hechtingen verwijderen

Oren uitspuiten

Bloeddruk meter en en 30 minuten metingen

Injecties

Bloedsuikermeting

Urinecontrole

Hartfilmpjes

Vaatonderzoek (enkel arm index)

Holteronderzoek

BMI-bepaling (het meten van lengte en gewicht)

Ontstekingswaardes meten met een vingerprik

Wratten aanstippen met stikstof

Uitstrijkjes in het kader van bevolkingsonderzoek.  De uitstrijkjes worden gemaakt door onze doktersassistente. Zij heeft daarvoor een speciale cursus gevolgd. Vrouwen van 30 jaar en ouder krijgen elke 10 jaar een oproep voor dit uitstrijkje vanuit BVO Oost. De afspraak hiervoor kan bij de assistente worden gemaakt. De uitslag wordt door BVO Oost per brief aan u verstuurd. De uitslagen hoeven niet meer bij de huisartsenpraktijk te worden opgevraagd.

aanwezigheid-looman-gerrits-cirkels

Dit alles gebeurt in nauw overleg met en onder supervisie van de huisarts.