Openingstijden en Avond | Nacht | Weekendzorg

VOOR LEVENSBEDREIGENDE ZAKEN BELT U ALTIJD 112

U vindt beide huisartsenpraktijken op het volgende adres:

Paulushof 7
6621 CH  Dreumel

Avond/Nacht/Weekendzorg

Wij zijn aangesloten bij:

Huisartsenpost Gelders Rivierenland
President Kennedylaan 1a
4002 WP  Tiel
Tel: 085-5801100

Bij de Huisartsenpost Gelders Rivierenland te Tiel, gevestigd in ziekenhuis Rivierenland, 

kunt u buiten kantoortijd terecht voor spoedeisende zaken (problemen die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag).